-Các sản phẩm của UNI  cung cấp được bảo hành tiêu chuẩn bảo hành của hãng cung cấp  (6 tháng ~ 1 năm)   tùy theo sản phẩm và tùy theo hãng . Các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất khách hàng liên hệ trực tiếp cho văn phòng chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể

-Số liên hệ  0383149272