SẢN PHẨM

Dịch vụ sửa chữa bơm hút chân không

Sửa chữa bơm hút chân không vòng nước Hanchang 2-550

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Vacsco

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Vacsco

Hệ thống bơm hút chân không hoàn chỉnh

Hệ thống bơm hút chân không hoàn chỉnh

Hệ thống bơm hút chân không hoàn chỉnh

Hệ thống chân không hoàn chỉnh cho ngành chưng cất

Hệ thống bơm hút chân không hoàn chỉnh

Hệ thống bơm hút chân không hoàn chỉnh

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Busch

Bơm hút chân không vòng nước 1 cấp

Bơm chân không vòng nước 1 cấp HWVP 1-900

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI