THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật chân không UNI

  •  Địa chỉ: Quán Gỏi – Vĩnh Hưng – Bình Giang –Hải Dương
  •  Điện thoại: 0383149272 / 0966306918
  •  Email: bomchankhong19@gmail.com
  •  Website: www.bomchankhonguni.com

Gửi yêu cầu